Woordenstart

WoordenSTART is een softwarelijn die vooral gericht is op groep 1 en 2, maar ook leerlingen in groep 3 die moeite hebben met woordbegrip. De aantrekkelijke software en het mooie prentenboek bieden een tal van mogelijkheden om op een effeciënte en speelse manier de woordenschat uit te breiden.

http://www.woordenstart.nl/

Woordenhaai

Woordenhaai 5 is uit!


Na lang wachten is Woordenhaai 5 verschenen. Het meest gebruikte ICT programma op dyslexiegebied in Nederland (onderzoek Lexima, 2010) is nogvéél veelzijdigergeworden. Met nieuwe methodes, veel nieuwe spelletjes, didactisch aanbevolen spelletjes en een verbeterde docentenmodule.

 http://www.woordenhaai.nl/

Woordenschatontwikkeling met Mijn naam is Haas

Mijn naam is Haas is een verrassend crossmediaal concept, waarmee kleuters taal leren in een speelse setting. Het concept wordt als een universum voor het karakter Haas ontwikkeld. Alle producten hebben een plaats binnen het universum en versterken zo elkaar.

TOLK praten met je kind!

Nieuwe Methode voor taalstimulering gericht op ouders