AurisLogo2
Speciaal voor gehoor, spraak en taal

https://auris.nl/


MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd.

Lees meer: http://www.mee.nl


Ouderbetrokkenheid

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen Balans, CG-Raad en Platform VG.


De FOSS zet zich in voor:

  • versterking positie ouders, zodat zij zich optimaal kunnen vinden in de hulpverlening en het onderwijs aan hun kind
  • verbetering van de hulpverlening en het onderwijs
  • kwaliteitsbewaking van zorgverlening en onderwijs
  • snelle en goede diagnostiek
  • een optimale onderwijssituatie
  • maatschappelijke participatie, zoals gewoon meedoen met een vereniging of een sportclub
  • vergoedingsregelingen die ouders voldoende ondersteunen

Meer informatie www.foss-info.nl

 
Ouders en Rugzak

Op deze speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden
over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Ouders en rugzak.nl


Kentalis

Kentalis is een landelijke organisatie die al ruim 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking, of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal.