Kentalis

Kentalis is een landelijke organisatie die al ruim 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking, of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal.

 

Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland. Klanten krijgen hierdoor toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen, willen zij de kwaliteit van dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.


www.kentalis.nl