Spraaktaal

Gids voor jongeren met een taalstoornis

Jet Isarin

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.

Meertalige ontwikkeling

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/ communicatieve beperking

Auteur: Mirjam Blumenthal

Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren.

 

Kinderen met specifieke taalstoornissen

Auteurs: Marcia van de Wetering; Ellen Burger

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen.

 

Ontwikkelingsdysfasie

een stoornis die meer aandacht dan namen verdient

Auteurs: Inge Zink en Mieke Breuls

Ontwikkelingsdysfasie (OD) is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Vaak voorkomende synoniemen zijn: specifieke taalontwikkelingsstoornis, Specific Language Impairment en ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Omdat de taalontwikkeling nauw samenhangt met andere ontwikkelingsdomeinen, hebben kinderen met OD meer kans op schoolse moeilijkheden en sociaal-emotionele problemen.

Ik ben niet perfect, nou en!

Portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden

Auteurs: Riet Grauwels en Caroline Houmes
 
In dit nieuwe boek van Riet Grauwels en Caroline Houmes staan zes interviews waarin ouders vertellen over hun kind met ESM en welke gevolgen dat heeft voor het gezin. Met herkenbare situaties en praktische tips.

Subcategorieën