Meertalige ontwikkeling

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/ communicatieve beperking

Auteur: Mirjam Blumenthal

Uit de literatuur is bekend dat ouders van kinderen met een auditief/communicatieve beperking moeite hebben om normale, taalstimulerende gesprekken met hun kinderen te voeren.

 

Meertalige ouders voelen zich vaak verantwoordelijk voor de spraak- en/of taalproblemen van hun kind en zijn daardoor in de communicatie met hun kind extra onzeker. Daardoor gaan zij soms minder praten met hun kind. Ook professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan deze ouders vorm te geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol. Zijn advies krijgt vorm door informatie te verzamelen over de meertalige situatie, de (on)mogelijkheden van het kind, de (on)mogelijkheden van ouders, de wensen van ouders en de wensen van het kind.
Dit boek richt zich in de eerste plaats naar logopedisten, maar is ook bruikbaar voor orthopedagogen en kinderpsychologen, ouderconsulenten en medewerkers in het (speciaal) onderwijs.

Mirjam Blumenthal is logopedist en psycholoog, en heeft als logopedist meer dan 25 jaar ervaring in het werken met meertalige kinderen en hun ouders. De laatste jaren is zij werkzaam als projectleider Culturele en Linguïstische Diversiteit bij KEGG.
Recensie(s)

NBD|Biblion recensie
In dit boek presenteert de Nederlandse logopediste Mirjam Blumenthal een conceptmethodiek voor het adviseren van ouders van meertalige kinderen met een auditief-communicatieve beperking. Eerst legt Blumenthal omstandig uit hoe ze via een pilotonderzoek tot haar adviesmethode kwam. Centraal stond de positieve invloed op de perceptie van de betrokkenen - ze deed geen meting van de invloed van het advies op de taalontwikkeling. Daarna schetst de auteur de theoretische achtergronden met betrekking tot meertalige taalontwikkeling bij kinderen met een handicap. Vervolgens bespreekt ze de adviesmethode zelf. Het doel van het advies is het bestaande communicatiepatroon in het gezin te versterken, opdat er meer taalinput is voor alle aan te leren talen. Dat alles wordt verduidelijkt met enkele casussen. Ten slotte gaat Blumenthal onder meer kort in op interculturele gespreksvoering, werken met een tolk en de hulpmiddelen bij de methode. Achteraan volgen een bibliografie, een lijst met afkortingen, informatie over een workshop en enkele vragenlijsten. Een haalbare en helder uitgewerkte methode.

 

  • 184 pagina's
  • Uitgeverij Acco
  • december 2009