Begrijp jij het?

Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen

Auteurs: Simone Sarphatie; Babs Kuiters

 “Begrijp jij het?” is een praktijkgids. Een gids die werkelijk leidt van theorie naar praktijk. Hierom wordt aandacht besteed aan basiskennis en basisvaardigheden. Basiskennis wordt aangeboden in de vorm van een beknopte theoretische uitleg van de taalontwikkeling die nodig is om kinderen met taalbegripsproblemen te signaleren en te diagnosticeren. Basisvaardigheden zijn de technieken die nodig zijn om de kinderen op een passende manier te kunnen begeleiden.

meer informatie vindt u op de website: http://www.consultaal.nl