Omgaan met een dysfatisch kind: draaiboek

Riet Grauwels, Gerdi de Nooij

Dysfatische ontwikkeling is een tot op heden veel te weinig erkende stoornis. Het stellen van een goede diagnose is niet eenvoudig en gebeurt maar al te vaak pas aan het eind van een lange rit langs verschillende onderzoeksteams. Gesprekken tussen hulpverleners, therapeuten of leerkrachten, ouders en opvoeders kunnen in dit opzicht het nodige bijdragen.

Dit boek is bedoeld als leidraad bij die gesprekken. Het is ontstaan vanuit de praktijk. Eigen ervaring in het omgaan met dysfatische kinderen, overleg met collega's van andere disciplines, leerkrachten en vooral gesprekken met ouders leverden veel praktische aanwijzingen. Het boek is een draaiboek, een praktische gids met informatie, voorbeelden en adviezen, voor mensen die werken met jonge dysfatische kinderen, hulpverleners, groepsleiders en leerkrachten, maar daarnaast ook voor deskundigen binnen een diagnostisch centrum. Logopedisten kunnen de hier beschreven basisprincipes in hun behandeling verwerken en de suggesties voor het omgaan met dysfatische ontwikkeling bespreken met ouders en leerkrachten.
In het boek kan snel worden opgezocht wat in een bepaalde situatie aan de orde kan komen en welke mogelijkheden er zijn om daar op in te spelen.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie:

Deze gids is bedoeld voor mensen die werken met dysfatische kinderen, zoals groepsleiders of leerkrachten. Dysfatische ontwikkeling is een stoornis in de spraak- en taalontwikkeling die ingrijpende gevolgen heeft. Na een inleiding over dysfatische ontwikkeling en de basisprincipes voor het omgaan met een dysfatisch kind, volgen acht thematische paragrafen - onder andere spelen, eten en drinken, zingen - en een hoofdstuk over de periode na de basisschool. Aan de hand van citaten uit gesprekken van logopedisten met ouders, groepsleiders en leerkrachten worden vele casussen gepresenteerd. Deze worden van commentaar voorzien en gevolgd door suggesties over de omgang met het dysfatische kind in een bepaalde situatie. Het idee van het boek is dat de suggesties naar eigen inzicht gevolgd kunnen worden om bepaalde situaties te verbeteren: er wordt geen geordend behandelingsprogramma nagestreefd. Door zijn basale informatie en vele praktische suggesties is het boek nuttig voor de praktijk. Ook is het een nuttig boek voor ouders om meer inzicht in hun kind te krijgen en hoe ze het kunnen ondersteunen. Een soortgelijk boek was er nog niet in Nederland.