ALTIJD TAALTIJD

HET PRAKTIJKBOEK OVER COMMUNICATIE EN MOEDERTAALVERWERVING.

Coosje Constandse-van Dijk, Marjan Elzer en Maryam Mildenberg.

De school is om te leren lezen en nog een paar dingen, meende Theo Thijssen, maar bij veel kinderen is er ook sprake van onvoldoende taalbeheersing. Hun vaardigheid in het Nederlands en/of de eigen moedertaal voldoet niet aan de eisen die de school- en boekentaal stelt.
De praktijkideeƫn en -ervaringen die opgetekend zijn in "Altijd taaltijd" kunnen hierbij een grote steun zijn. Die kennis 'opgedaan binnen het onderwijs aan kinderen met ESM (ernstige taal- en spraakmoeilijkheden)' kan kinderen helpen met het verwerven van een moedertaal.

Eind van het jaar 1998 verscheen het theorieboek "Kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden op school", en kort daarop de eerste delen van het "Praktijkboek" in 1999: "Taalontwikkeling", "Kringgesprekken" en "Voorlezen".
En nu, negen jaar later, is er dit geheel vernieuwde en aangepaste praktijkboek: "Altijd taaltijd". Leraren, ouders, logopedisten, ambulant begeleiders en anderen die werken met kinderen met problemen bij de taalverwerving van de moedertaal kunnen hier veel aan hebben.De vernieuwing is tot stand gekomen op basis van eigen ervaringen, van veranderingen in de maatschappij en in het onderwijs, maar ook op basis van reacties uit het onderwijsveld. Zo hebben we onder meer enige jaren geleden voorgesteld om een andere invulling te geven aan de term ESM, namelijk Ernstige Stoornis in de Moedertaalverwerving en dit uitgangspunt tekent de inhoud van de hoofdstukken.

Drs. J.C.A. (Coosje) Constandse-van Dijk is orthopedagoog. Als aandachtgebieden heeft zij het opvoeden van (jonge) kinderen met een beperking, in het bijzonder kinderen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden en de kennis van ouders.
Sinds 1980 is zij werkzaam in de sector Gehoor en Communicatie. Laatste werkkring: Effatha Guyot. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Drs. M.J. (Marjan) Elzer is taalpsycholoog. Als aandachtgebieden heeft zij de rol die taal en communicatie in het leven van mensen spelen, en het opvoeden en onderwijzen van autochtone en allochtone kinderen met taalachterstanden en/of -stoornissen. Zij is 30 jaar werkzaam geweest in de sector gehoor en communicatie, onder andere bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Drs. M. (Maryam) Mildenberg is vele jaren werkzaam geweest bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en heeft daar verschillende functies gehad.


Altijd heeft communicatie, op allerlei niveaus en in vele vormen, deel uitgemaakt van haar werk en leven. Zij is auteur van onder meer het boek "De scheppende mens in het onderwijs; een vakantieboek over wereldvrede voor hersenen en hart.

"ISBN-nummer: 978-90-77834-30-5