Spraak/taalmoeilijkheden bij kinderen

Eindred. Marquerite Welle Donker
Utrecht: het spectrum, 1990
ISBN 90-274-2378-4

Vraagbaak voor ouders en verzorgers over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

Hoewel spreken en taal nauw met elkaar verbonden zijn wordt er gewoonlijk toch een tweedeling gemaakt in de problemen die erop betrekking hebben. Spraakmoeilijkheden hebben betrekking op de techniek van het spreken: stotteren, open-neusspraak, slissen.
Taalmoeilijkheden houden verband met de vorm en de betekenis van taal: taalbegrip (het kind lijkt niet te begrijpen wat er wordt gezegd) en taalproduktie (het kind lijkt niet in staat te zeggen wat het wil zeggen)
Over dergelijke moeilijkheden gaat Al uw vragen over spraak- en taalproblemen bij kinderen

Auteurs: Auke Aarnink, Hans van Balkom, Maaike Derks, Hanneke Felix, Katie de Haan, Arend Verschoor en Marquerite Welle Donker (red.)