Een stevig fundament

Is het hebben van een kind eigenlijk wel zo vreugdevol als we in het eerste uur na de bevalling dachten onder een roze wolk van dankbaarheid en liefde? Kinderen willen soms immers niet slapen of eten. Ze kunnen hyperactief zijn of driftbuien hebben. En daarnaast is er nog het 'moderne' schrikbeeld van de (dreigende) achterstand.

Is mijn kind normaal? Ouders tobben heel wat af.
Dit boek is geschreven om ouders inzicht te bieden in het ontwikkelingsproces van hun kind. Die kennis maakt de opvoeding gemakkelijker, maakt de ouders ook minder afhankelijk van (soms te vroeg of zelfs tenonrechte ingeschakelde) hulpverleners.Het is belangrijk om vast te stellen dat er grote (en desondanks niet riskante) verschillen kunnen zijn tussen kinderen. Het is goed om te weten in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt, zoals het tevens belangrijk is omte erkennen dat niet elk kind zijn kunsten 'volgens het boekje' laat zien. Elk kind heeft recht op zijn eigen tempo en temperament. De interactie tussen ouder en kind is zeer gebaat bij basiskennis over ontwikkeling en opvoeding maar is toch altijd persoonlijk ingekleurd. En zo hoort het ook. Een goede ouder/kind-interactie is medebepalend voor de verankering van vaardigheden en gedragspatronen in het neurale netwerk (in de hersenen) van het kind en is als zodanig dan ook mede-bepalend voor de persoonlijkheid van het kind. Een ontspannen en vreugdevol opvoedingsproces vormt een stevig fundament voor een autonoom leven van de nieuwe generatie.
Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In haar klinische praktijk binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (KNO/Communicatieve Stoornissen) wordt zij dagelijks geconfronteerd met kinderen waarbij vragen over gedrag en functioneren centraal staan. De laatste jaren lijkt, mede door de verschoolsing van het peuter- en kleuteronderwijs, het aantal kinderen met ontwikkelingsachterstanden toe te nemen, terwijl het in meerderheid gaat om kinderen met normale variaties in het ontwikkelingsproces. Met dit boek wil ze het inzicht in ontwikkelingsvariaties bevorderen en zo het kind-in-ontwikkeling meer tot zijn recht laten komen.

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie:

Het aardige van dit (zoveelste) boek over de ontwikkeling tijdens de groei van kinderen, is dat deze auteur vooral ook veel met de taalontwikkeling bezig is. Logisch, want zij is hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen, een orthopedagoge van naam. Dat maakt grote gedeelten van haar boek op een plezierige manier leesbaar voor ouders en andere opvoeders. Ze komt met interessante, soms grappige voorbeelden van het taalgebruik van kinderen. Daar staat helaas tegenover dat ze ineens overgaat naar 'zware' vaktaal: moeilijke begrippen, moeilijke omschrijvingen, die veel 'gewone' ouders niet zullen begrijpen. Dit maakt van het boek toch weer een studieboek, terwijl het pretendeert voor ouders te zijn geschreven. Die zullen graag de voorbeeldverhaaltjes lezen, maar de rest? Met een woordenboek erbij misschien? Voor degenen, die het wel allemaal kunnen (en/of willen) behappen: boeiend is het gedeelte over de muzikale groeimogelijkheden van kinderen. Verder is het natuurlijk 'een open deur intrappen' als er wordt gesteld, dat spelen voor kinderen belangrijk is!