Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Auteur: Leen van den Dungen en Margreet Verboog

Beschrijvingen en adviezen.

Beschrijving

In onze hoogontwikkelde maatschappij is een goede taalvaardigheid een voorwaarde om te kunnen functioneren. Aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen worden daardoor eisen gesteld waaraan ze niet kunnen voldoen. Onderkenning van taalontwikkelingsstoornissen vindt steeds vaker plaats op. Jonge leeftijd. Niet- of nauwelijks sprekende peuters e leuters worden steeds vroeger aangemeld voor behandeling. In het Basis- en Speciaal onderwijs vallen kinderen met een onvoldoende taalvaardigheid ook steeds meer op. Hun onvermogen de taal goed te begrijpen en te gebruiken, beïnvloedt hun leerprestaties in negatieve zin.

Dit boek geeft handvatten aan iedereen die in de praktijk met bovengenoemde kinderen te maken heeft. De auteurs beschrijven vanuit hun psychélinguïstische achter rond de verschijnselen, het onderzoek en de behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ook de taal van kinderen met ere stoornissen wordt beschreven. De theorie wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden.

 

Recensie(s)

NBD|Biblion recensie:

Dit boek gaat over kinderen bij wie de taalontwikkeling beduidend achterblijft of afwijkt van de normale. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de definiëring van het begrip 'taalontwikkelingsstoornis' en de afbakening t.o.v. andere vaak voorkomende begrippen. De lezer vindt informatie over wat opvalt in het taalgedrag van dergelijke kinderen. Ook wordt de samenhang met andere stoornissen (bv. op kognitief, zintuiglijk of emotioneel vlak) besproken. Het boek biedt veel aanknopingspunten en handreikingen voor de diagnostiek en de behandeling. De ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit vormt hierbij het uitgangspunt. Het boek is overzichtelijk van opzet en helder qua inhoud. Waar mogelijk baseren de auteurs zich op beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. De theorie wordt met voorbeelden ondersteund. Voorkennis van de normale taalontwikkeling en van taalkundige termen wordt verondersteld. M.n. geschikt voor logopedisten, psychologen en orthopedagogen, maar zeker ook interessant voor leerkrachten en ouders, die in de praktijk met deze kinderen te maken hebben.

bestellen via bol.com: bestel