Dysfatische ontwikkeling

theorie, diagnostiek en behandeling..
Amsterdam: Suyi Publicaties.
Tan, X.S.T. (2005):

 

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. De redacteur en de auteurs vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belangrijkst. Dit boek benadrukt daarom de op een nieuw neurologisch concept van normale spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling, maar gaat aan de heersende, soms controversiële theorieën niet voorbij. ‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdartsen, revalidatieartsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars (kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), maatschappelijk werkenden en onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.


Inhoud

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis,
waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen.
De redacteur en de auteurs vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belang-
rijkst. Dit boek benadrukt daarom de op een nieuw neurologisch concept van normale
spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling, maar gaat aan de heersende, soms
controversiële theorieën niet voorbij.

‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurologen,
(neuro)psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdartsen, revalidatie-
artsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars (kinderfysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), maatschappelijk werkenden en
onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

gebonden, 352 blz.
ISBN 907200809-x

Wilt u het boek bestellen kijk dan op de volgende site, daar vind u meer informtie: http://www.suyi.nl/