Het prentenboek van 2013 vertaald in NGT en NmG


Uit onderzoek blijkt dat kinderen enorm veel leren van voorlezen, het is belangrijk voor de taalontwikkeling, en het geeft bovendien veel plezier en rust.

Voorlezen is een must, zeker ook voor dove en slechthorende kinderen en anderen die communiceren met gebaren.
Het Nederlands Gebarencentrum wil graag een bijdrage leveren aan de Nationale Voorleesdagen en heeft daarom met toestemming van Uitgeverij Leopold een vertaling gemaakt van het Prentenboek van het Jaar 2013 ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman.