Een stevig fundament

Is het hebben van een kind eigenlijk wel zo vreugdevol als we in het eerste uur na de bevalling dachten onder een roze wolk van dankbaarheid en liefde? Kinderen willen soms immers niet slapen of eten. Ze kunnen hyperactief zijn of driftbuien hebben. En daarnaast is er nog het 'moderne' schrikbeeld van de (dreigende) achterstand.

Spraak/taalmoeilijkheden bij kinderen

Eindred. Marquerite Welle Donker
Utrecht: het spectrum, 1990
ISBN 90-274-2378-4

Vraagbaak voor ouders en verzorgers over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen.

Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie

S.M. Goorhuis-Brouwer, A.M. Schaerlaekens

Uitgebreide informatie over de complexiteit van een taalstoornis.

ALTIJD TAALTIJD

HET PRAKTIJKBOEK OVER COMMUNICATIE EN MOEDERTAALVERWERVING.

Coosje Constandse-van Dijk, Marjan Elzer en Maryam Mildenberg.

De school is om te leren lezen en nog een paar dingen, meende Theo Thijssen, maar bij veel kinderen is er ook sprake van onvoldoende taalbeheersing. Hun vaardigheid in het Nederlands en/of de eigen moedertaal voldoet niet aan de eisen die de school- en boekentaal stelt.
De praktijkideeën en -ervaringen die opgetekend zijn in "Altijd taaltijd" kunnen hierbij een grote steun zijn. Die kennis 'opgedaan binnen het onderwijs aan kinderen met ESM (ernstige taal- en spraakmoeilijkheden)' kan kinderen helpen met het verwerven van een moedertaal.

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Auteur: Leen van den Dungen en Margreet Verboog

Beschrijvingen en adviezen.

Subcategorieën