Begrijp jij het?

Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen

Auteurs: Simone Sarphatie; Babs Kuiters

 “Begrijp jij het?” is een praktijkgids. Een gids die werkelijk leidt van theorie naar praktijk. Hierom wordt aandacht besteed aan basiskennis en basisvaardigheden. Basiskennis wordt aangeboden in de vorm van een beknopte theoretische uitleg van de taalontwikkeling die nodig is om kinderen met taalbegripsproblemen te signaleren en te diagnosticeren. Basisvaardigheden zijn de technieken die nodig zijn om de kinderen op een passende manier te kunnen begeleiden.

meer informatie vindt u op de website: http://www.consultaal.nl

 

Het vollehoofdenboek

Een werkboek voor kinderen en volwassenen

Auteur: Linde Kraijenhoff

Een vol hoofd is een hoofd waar niks meer bij kan. Met een vol hoofd lukt het niet goed meer om na te denken of op te letten. Bovendien word je er sneller moe en boos van en verhindert het om goed uit te leggen wat je wilt zeggen.

Dysfatische ontwikkeling

theorie, diagnostiek en behandeling..
Amsterdam: Suyi Publicaties.
Tan, X.S.T. (2005):

 

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraaktaalontwikkelingsstoornis, waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. De redacteur en de auteurs vinden de multidisciplinaire behandeling ervan het belangrijkst. Dit boek benadrukt daarom de op een nieuw neurologisch concept van normale spraak-taalontwikkeling gebaseerde behandeling, maar gaat aan de heersende, soms controversiële theorieën niet voorbij. ‘Dysfatische ontwikkeling’ is geschreven voor kinderpsychiaters en -neurologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen, huisartsen, kinder- en jeugdartsen, revalidatieartsen, kno-artsen en foniaters, paramedische behandelaars (kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), maatschappelijk werkenden en onderwijsgevenden in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.


Omgaan met een dysfatisch kind: draaiboek

Riet Grauwels, Gerdi de Nooij

Dysfatische ontwikkeling is een tot op heden veel te weinig erkende stoornis. Het stellen van een goede diagnose is niet eenvoudig en gebeurt maar al te vaak pas aan het eind van een lange rit langs verschillende onderzoeksteams. Gesprekken tussen hulpverleners, therapeuten of leerkrachten, ouders en opvoeders kunnen in dit opzicht het nodige bijdragen.


Taalontwikkeling en taalstimulering bij baby's, peuters en kleuters


+ DVD / druk 1
Een handzaam en goed leesbaar overzichtswerk over taalontwikkeling en taalstimulering voor iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt.

Subcategorieën