Instanties

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is.

Auris

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.

Kentalis

De NSDSK is specialist voor taal en gehoor.
U kunt bij ons terecht voor vragen over uw gehoor of
over de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind.

NSDSK

Tos-centraal een stichting die zich ten doel stelt om ouders voor te lichten en professionals bekender te maken met taalontwikkelingsstoornis, beter bekend als TOS

Toss-centraal.nl

FOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Foss

Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.

Deelkracht

Vereniging voor en door jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Spraaksaam

“Samen TrOtS” is een vrije tijds besteding- club voor kinderen van 7 t/m 14 jaar met TOS. En tevens een lotgenotenbijeenkomst voor de bijbehorende ouders.

Samen trots

WERELD TOS DAG 14 OKTOBER 2022

Wereld tos dag.

De website TOS in Beeld is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, zorg- en taalcoördinatoren, remedial teachers en orthopedagogen te voorzien van handvatten voor het werken met deze leerlingen.

Tos in beeld

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd.

Stichting mee

Doelstelling van de Stichting is het optimaliseren van de vroege herkenning en behandeling van dysfatische ontwikkeling (taalontwikkelingsstoornis, TOS). Tot de activiteiten van de Stichting behoren het organiseren van lezingen, het geven van cursussen en het stimuleren van publicaties.

Stichting Dysfatische ontwikkeling

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor leerlingen die problemen hebben met taal, communicatie en/of horen (cluster 2). Zeven (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en vier ambulante diensten werken daarbij intensief samen.

Viertaal