Skip to main content

Spelling.nl

Informatie over spelling

Spelling is vooral belangrijk om elkaar goed te kunnen begrijpen.

Misschien ga je voor het eerst bezig met spelling op de basisschool. Wat is dat eigenlijk, ‘spelling’? Dat is best een goede vraag die niet direct uit te leggen is. Je kunt het zien als ‘uit letters woorden en zinnen vormen.’ Eigenlijk is het de manier waarop we woorden en zinnen schrijven. In Nederland gebruiken we het Groene Boekje. Daarin staat hoe woorden gespeld moeten worden. Je vindt in dit boekje niet wat woorden betekenen, maar wel hoe je het schrijft.