Skip to main content

Congres: Woensdag 5 Oktober 2022

Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis

Voor wie

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

  • docenten
  • mentoren of coaches
  • studieloopbaanbegeleiders
  • zorg- en ondersteuningsmedewerkers
  • orthopedagogen
  • stagebegeleiders en -coördinatoren

werkzaam in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Overige geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.

Wie werken er aan mee?

Nadine Plomp

Femke Scheltinga

Bernadette Sanders

Michel Pellen

Bas van Eerd

Pien van der Most