Skip to main content

Auteur: Riet Grauwels en Caroline Houmes

-2010-

Ik ben niet perfect, nou en!

Portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
 
In dit nieuwe boek van Riet Grauwels en Caroline Houmes staan zes interviews waarin ouders vertellen over hun kind met ESM en welke gevolgen dat heeft voor het gezin. Met herkenbare situaties en praktische tips.
 
Riet Grauwels, logopedist, is deskundig op het gebied van ESM. Zij is als ambulant begeleider werkzaam bij de Koninklijke Auris Groep.
Caroline Houmes, moeder van een kind met ESM, schreef de tekst.
 
Een taalachterstand is vaak met extra inspanning in korte tijd goed in te halen. Maar ernstige spraak- en /of taalmoeilijkheden (ESM) hebben grote gevolgen voor het kind en zijn omgeving. Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen komen relatief vaak voor. 10% van alle kinderen heeft een stoornis in de spraak- en/of taalontwikkeling, 5% heeft ESM en 6% van alle kinderen tussen 2 en 12 jaar krijgt logopedie.
 
Wanneer er geen hulp wordt ingeroepen bij dergelijke problemen, kan een taalverwervingstoornis leiden tot een gedragsstoornis en tot sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen er negatieve gevolgen ontstaan voor de schoolloopbaan van een kind. Als een begeleider of docent de taalstoornis tijdig signaleert, kan behandeling in een vroeg stadium voorkomen dat taalzwakke kinderen een permanente achterstand oplopen.
 
Ik ben niet perfect, nou en!
 
 
ISBN 9789077822401
Prijs 15 euro circa