Skip to main content

Auteur: Babs Kuiters

-2017-

Begrijp jij het?

Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen

Deze praktijkgids is bedoeld voor leerkrachten van de onderbouw (groepen 1-4) van de basisschool, voor begeleiders in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie, voor studenten van de Pabo en het ROC (onderwijsassistenten), voor interne en ambulante begeleiders. Maar ook voor ouders en professionals die meer willen weten over de mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen.

“Begrijp jij het?” gaat over kinderen met taalbegripsproblemen. Dit zijn kinderen die moeite hebben met het begrijpen van taal. Een probleem dat niet goed zichtbaar is. Dit is meteen één van de risico’s. Het niet onderkennen of verkeerd labelen van de problemen van kinderen met taalbegripsmoeilijkheden kan grote gevolgen hebben.
Van theorie naar praktijk
“Begrijp jij het?” is een praktijkgids. Een gids die je leidt van theorie naar praktijk. Hierom wordt aandacht besteed aan basiskennis en basisvaardigheden. Basiskennis wordt aangeboden in de vorm van een beknopte theoretische uitleg van de taalontwikkeling die nodig is om kinderen met taalbegripsproblemen te signaleren en te diagnosticeren. Basisvaardigheden zijn de technieken die nodig zijn om de kinderen op een passende manier te kunnen begeleiden.
Van observeren naar begeleiden
Door middel van observatieoefeningen, doe-opdrachten en reflectiemomenten worden (toekomstige) begeleiders geleid naar signalering en handelingsplanning die aansluit bij wat kinderen met taalbegripsproblemen nodig hebben in de groep. Met praktische voorbeelden, aandachtspunten en suggesties voor middelen en materialen wordt dit concreet gemaakt.