Skip to main content

Auteur:  Jet Isarin

-2013-

Spraaktaal

Gids voor jongeren met een taalstoornis

Jet Isarin

Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Als ze de kans krijgen. Spraaktaal biedt die kans.

Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.
Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten.

Spraaktaal is vorm gegeven in overleg met jongeren met een taalstoornis.

Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

Meer informatie: www.spraaksaam.com